Ago Paşa’nın Hatıratı – Refik Halid Karay

Öneren: Raşit Çavaş

Bu kitap bir siyasi mizah şahaseri. İlk öyküdeki Ago Paşa adlı papağan değişik siyasi fikirdeki sahipler arsında el değiştirirken ezberlediği sloganlar, marşlar, türküler de sürekli değişir. Senelerce “padişahım çok yaşa” demişken, aniden “yaşasın hürriyet” demeyi, ardından “şeriat isteriz” demeyi öğrenmek zorunda kalır. Bir süre itibar görüp yiyeceğe boğulmakta ama birden tavan arasına saklanması gerekmektedir. Zavallı kuşun birbirinin tam tersi fikirleri tekrar etmesi hem acıklı hem gülünçtür. Anlatılanlar, dönemin hayatına ve tabandan kopuk iktidar mücadelelerine dışarıdan bakma imkanı verir.

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.