Alexandra Kollontai

Öneren: Bülent Somay

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin ilk kadın bakanı olan Alexandra Kollontai, 1872 yılında doğdu. Rosa Luxemburg’un fikirlerinden etkilenen Kollontai, “sınıf mücadelesi” üzerine yazdığı yazılardan dolayı Almanya’ya sürgüne gönderildi. 1915 yılında Bolşeviklere katıldı. 1917’de tekrar Rusya’ya dönerek devrim sonrası kurulan hükümette tek kadın bakan olarak yer aldı. Kadınların da erkekler gibi cinselliklerini özgürce yaşayabileceğini dile getiren Alexandra Kollontai, gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle Lenin Nişanı ve İşçi Sınıfı Kızıl Sancağı ödüllerine layık görüldü. 1952 yılında hayata gözlerini yuman Kollontai, kadınların gerçek manada özgürleşmesinin ancak gündelik yaşamdaki köklü bir dönüşümle mümkün olacağını savunmuştur.

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.