Aşçı Dede’nin Hatıraları

Öneren: Raşit Çavaş

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sıradan bir memurunun dört ciltlik sıra dışı hikâyesi. Derviş Aşçı Dede devrin insanlarını, âdetlerini, karanlıkta kalmış hayat manzaralarını apaçık bir dille, çekinmeden anlatır. 1828-1906 arasındaki Osmanlı coğrafyasının askerî bürokrasisi, sufi muhitleri ve her meşrepten insanlarının dünyası bu eserde gözler önüne serilir. Yazarının memuriyetleri sebebiyle geniş bir coğrafyada bulunmuş olması, esere seyahatname hüviyetini de ilave etmektedir. Bu anlamda Aşçı İbrahim Dede’yi devrinin Evliya Çelebi’si, eserini de Seyahatname’nin küçük ikinci versiyonu saymak yerinde olur.

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.