Evliya Çelebi Seyahatnâmesi

Öneren: Raşit Çavaş

Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış on cilltlik bir gezi kitabıdır. İlk olarak 1848’de Kahire basılmış, 1896’da İstanbul’da ilk altı cildi, 1928’de yedi ve sekizinci, 1935-38’de dokuz ve onuncu ciltleri basılabilmiştir. Orhan Şaik Gökyay 1996’da latin alfabesine çevirmiş ve böylece yaygınlaşmıştır. Seyahatnâme çeviri yazı tekniğiyle 10 kitabı da içeren iki cilt halinde 2013 yılında basılmıştır. Evliya Çelebi’nin gerçekçi gözlemlerinin arasına fantastik olaylar serpiştirdiği anlatısı dönemin sosyal, coğrafi ve kültürel bir belgeseli niteliğindedir.

Haziran 2013’te UNESCO Dünya Belleği Listesine alınmıştır.

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.