Tuval üzerine yağlı boya, çiviler, teller, 1963. Wikiart

Gerhard Richter, Parti

Öneren: Osman Erden

Alman sanatçı Richter’in bu eseri Soğuk Savaş döneminin tüketim kültürüne bir eleştiri niteliği taşıyor. Keyfi yerinde görünen, içki içerek kahkahalar atan figürlerin olduğu resimde, dönemin reklamlarında rastlanabilecek pop imajları deforme edilerek esere eleştirel bir bakış kazandırılmış.

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.