Gertrude Stein

Öneren: Bülent Somay

Modern edebiyatın öncülerinden sayılan Gertrude Stein, Almanya’dan ABD’ye göçmüş Yahudi kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1874 yılında Pensilvanya’da doğdu. Savaş öncesi Paris’inde entelektüel çevrelerde yaşadı ve ilk kitabında burada yaşadıklarını anlattı. 1. Dünya savaşı sırasında Fransız hastanelerine kendi kullandığı otomobille malzeme taşıyacak kadar savaşın içindedir. Ancak Nazi işgali altındaki Fransa’da bir Yahudi olarak yaşamayı tercih etti. Servetinden ve konforundan vazgeçmek istemediği ve bu yüzden ödün vermeyi önemsemediği söylenir. Stein, 75.000’den fazla Yahudi’nin Nazi toplama kamplarına sürülmesine ön ayak olan Vichy hükümeti başkanı Philippe Pétain ile işbirliği yaptı onun çevirmeni olmayı kabul etti. Hayatı karşıtlıklar üzerine kurulu gibidir; hakkındaki görüşler de öyledir. Liberal ve ilerlemeci fikirlere karşı çıkan bir demokrasi yanlısı, faşitlerle işbirliği yapmaktan çekinmemiş bir ataerkillik karşıtıdır. Aktif bir feminist ve lezbiyen olarak yaşadı ve eşcinselliğin işlendiği kayda değer eserler yazdı. Mide kanseri nedeniyle 1946 yılında Paris’te hayatını kaybederken ömür boyu birlikte olduğu partneri Alice B. Toklas yanındaydı. 

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.