Odysseia – Homeros

Öneren: Nilhan Aras

Homeros milattan önce 9. yüzyılda yaşadığı var sayılan destansı şair. İlyada ve Odysseia ise “gerçek” anlamıyla destanları. Antik Yunan devletlerininin bilgi kaynağı, edebiyat ve sinemanınsa klasik anlatı kurucusu. Odysseia, Troya Savaşı kahramanı Odysseus’un, ülkesi İthake’ye dönüşünün hikayesi. Ortada modern roman yokken bile ona yaklaşan, on yıllık bir yolculuk. Dikkatlice okumak önemli. Zira yıllar sonra ardından, ona öykünen Ulysses gelecek.

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.