Nereye Gitti İstanbul? – Aydın Boysan

Öneren: Aylin Öney Tan

Aydın Boysan nüfusu 1950’de bir milyonken yarım yüzyıl içinde onbeş milyonluk bir megakente dönüşen doğduğu, büyüdüğü ve yaşlandığı şehir İstanbul üzerine düşünüyor. Kendine özgü mizah duygusu ve renkli üslubuyla.
“Sürekliliği olan kuşaklar, sürekliliği olan mekanlarda, kendilerine özgü bir yaşama biçemi oluşturuyordu. Mekanlarda, toplumda ve yaşamda süreklilik vardı. Zaman değişiyor, süreklilik bozulmuyordu. Ama 20. yüzyılın sonuna yaklaşırken, İstanbul’da mekanlar da değişti, şehir de değişti, insanlar ise büsbütün değişti. Ben artık yaşadığım ve yaşlandığım bu şehri yadırgıyorum.”

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.