Nora (Bir Bebek Evi) – Henrik İbsen

Öneren: Berkay Ateş

Nora klasik bir aile düzeni içinde yetişmiş, kocasına bağlı, ataerkil düzenin içinde yaşayan bir kadındır. İçinde tarif edemediği bir sıkıntı vardır ve bu sıkıntıyı kimselerle paylaşamamaktadır. Giderek, erkeklerin huzuru için kurulmuş bir düzende yaşadığını farkedip, kendisinin, ailenin, toplumun değerlerini sorgulamaya başlar. Bu sorgulama onu ailesinin içinde yaşadığı sıkıcı ortamdan çekip alacak, kendi ayakları üzerinde durmayı düşünmesine yol açacaktır. Oyun, 1879’da yayınlandığında ataerkil sistem eleştirisi nedeniyle büyük eleştiri almıştı. İbsen’in üzerinden yüz küsur yıl geçse de güncelliğini koruyan oyunu, çağdaşlarının aksine kadın karakteri güçlü gösteren yanıyla da ilerici bir metin.

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.