Tuval üzerine akrilik, 1987

Ömer Uluç, Ahu Tuğba

Öneren: Sevil Binat

Magazin fotoğraflarından resimsel bir gerçeklik yaratan Uluç’un başladığı her resmi bir macera, bir risk konusu olarak görmesi şu ifadelerinden anlaşılabilir: “Her resmin bir sorunsalı var, yani boşuna yapılmış değil. Örneğin bazı resimler vardır bir renk uyumu üzerine kurulur, biter. Başkasında güzel bir çizgi çizilmiştir, o çizgi üzerinde döner resim, biter. Ben bu tür plastik bir ressam da değilim, ufak değerlerle resim yapan bir ressam da değilim. Yani her resmin bir sorun- salı vardır, bir sorunsalı çözmeye çalışırım her resimde. Bir maceradır.”  (Umut Burnundan Dolaşarak, s.88)

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.