Tuval üzerine yağlı boya, 1563, Louvre Müzesi, Paris

Paolo Veronese, Kana’da Düğün

Öneren: Kumru Eren

Louvre Müzesi’nde sergilenen en büyük boyutlu tablo olma özelliğini taşıyan İtalyan ressamın bu eseri, İsa’nın konuk olarak çağrıldığı bir düğünde gerçekleştirdiği ve ilk mucizesi kabul edilen olayı, suyu şaraba dönüştürmesini sanatçının kendi zamanında bir Venedik sarayının bahçesinde geçmiş gibi tasvir ediliyor.

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.