Ballads At The End Of Time – Boris Kovac

Öneren: Eray Aytimur

Tür: Balkan
Çıkış Yılı: 2003

Albüm, Balkan müziğinin özellikle 50’ler ve 60’lardaki dönemine bir saygı duruşunu ifade ediyor. Herhangi bir türe sokmak güç olsa da Balkanların çingene müziği ön planda. Fakat kaotik ve gürültülü değil daha çok ağırbaşlı bir yas havasında. Klasik ve caz estetiklerinden de etkiler hissediliyor.

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.