Beethoven: Symphonies 5 & 7 – Carlos Kleiber

Öneren: Serhan Bali

Beethoven: Symphonies 5 & 7 / Vienna Philharmonic Orchestra, Carlos Kleiber / DG

Orkestra şefi Carlos Kleiber klasik müzik dünyasının olağanüstü değeri üzerine geniş bir fikir birliğine varılmış, ikonik temsilcilerinden biridir. Mükemmeliyetçi bir kimliğe sahip, yorumculuk sanatına ciddiyetle yaklaşan ama onun düzeyindeki pek çok efsanevi şefte gördüğümüz ihtiraslar ve egoizmden benliğini sıyırabilmiş, nev-i şahsına münhasır bir kişiliktir. Kayıt dünyasının klasikleri arasındaki yerini çoktan almış bulunan 1974-1976 tarihli bu kayıtlarında Beethoven’in çok sevilen iki senfonisinin “referans” diye nitelendirebilecek yorumlarına imza atmış Kleiber ve onun anlı şanlı orkestrası.

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.