1919. CC BY-SA 4.0 Städel Museum, Frankfurt am Main

Max Beckmann, Self-portrait with champagne glass

Öneren: Özalp Birol

Pek çok tablosu 20. yüzyılın başında Avrupa’da yaşanan ızdırapları anlatan Alman ressam, heykeltıraş ve yazar Beckmann’ın eserleri dışavurumculuğun bir kolu olan ve sosyal konuları eleştirel bir yaklaşımla ele alan yeni nesnellik akımıyla kategorize edilebilir. 1930’lardan itibaren mitolojik semboller kullanarak Nazi şiddetini işlediği birçok resmi de bulunan sanatçının adı, halen dünyanın birçok yerinde yapılan retrospektif sergilerle anılmakta.

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.