TBMM Gizli Celse Zabıtları 1920-1934

Öneren: Raşit Çavaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi özellikle 1920 -1922 arasında Milli Mücadele’nin içeriğine ilişkin konularda yoğunlaşan gizli oturumlara sahne olmuştur. Bu oturumlar dahili, siyasi, askeri durum, iç isyanlar, askeri firarlar, işgal, cepheler, dış politika, konferanslar, muahedeler, Çerkes Ethem meselesi, düzenli ordu, şark meselesi, Ermeniler, Bolşevikler, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, Sakarya Savaşı, Başkumandanlık, iktisadi ve mali sorunlar, Büyük Taarruz, Halifelik ve saltanat meselesi, Misak-ı Milli ile Milli Mücadele dönemi sonrası iç ve dış siyasi, ekonomik ve sosyal meseleler hakkındadır. Yeni kurulmakta olan devletin şifreleri dört cilt olarak yayınlanmış bu zabıtlardadır.

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.