Üç İstanbul – Mithat Cemal Kuntay

Öneren: Raşit Çavaş

İstanbul’un üç karanlık dönemi: İstibdat İstanbul’u, Meşrutiyet İstanbul’u ve Mütareke dönemi denen işgal altındaki İstanbul… Bazıları gerçek hayattan alınma yirmiden fazla önde gelen karakterle ve derin ruhsal gözlemlerle anlatılıyor. İktidarlar değişmekte ama çevresindeki çıkar ilişkileri ve bu ilişkilerin yarattığı karakterler birbirine benzemektedir. İstanbul’un üç döneminin içinde de yaşayan Muharrir Adnan Bey’in hayatını izlerken batmak üzere olan bir imparatorluk bütün sefaleti ile gözümüzün önünde belirir.

Merhaba
Bu sitede aktif rol alabilmek icin email adresinizi bırakın

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.