Fotoğraf: Enis Öncüoğlu

Murat Germen

MEKAN BÖLÜMÜ JÜRİ ÜYESİ

Sabancı Üniversitesi SSBF’nde sanat dersleri veren ve birçok yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansa davet aldı. Sanatçı; aşırı kentleşme, soylulaştırma, mülksüzleştirme, sürdürülebilirlik, küresel ısınma, su hakları gibi konulara odaklanıyor. İtalya ve Türkiye’de iki adet kitabı yayımlandı. Seksenin üzerinde uluslararası/ulusal sergiye katkıda bulundu. Sanatçının farklı eserlerine ait 400’ün üzerinde edisyon, yurtiçi-yurtdışındaki kişisel/kurumsal koleksiyonlara dahil edildi.

100 kişilik seçkin jürimiz 1000 öneride bulundu.
Kitap, film, müzik, rota...1000 öneri. 10 cilt kitap olacak.

Ehlikeyfe özel öneriler. Ehlikeyif kimdir?         “Beğendim” dediğiniz yukarı çıkar. Yorum yapabilirsiniz.